Ana Sayfa

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), TÜBİTAK BİLGEM’e ait ürün, teknoloji ve buluşların sanayileştirilmesi amacıyla, öncelik yerli üreticilerde olmak üzere transfer faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

TTO’nun başlıca görevleri yatırımcı bilgilendirme, pazar koordinasyonu, işbirliği geliştirme, yeni teknoloji şirketlerinin planlanması, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması ve satış gelirlerinin yönetimi olarak tanımlanmıştır.