Anahtar Kelime Yakalama Yazılım Kütüphanesi

akymTeknoloji Özeti:

Telefon ve televizyon gibi ses kaynaklarındaki konuşmaların içinde aranan kelimelerin bir yazılım tarafından tanınması ve kayıt altına alınmasına yarayan teknolojiye “Anahtar Kelime Yakalama (AKY)” adı verilmektedir. AKY teknolojisi kayıt altına alınmış konuşmaları indeksleyerek daha sonra bu indeksler üzerinden istenen kelimelerin aranmasını mümkün kılmaktadır. AKY problemi İngilizce gibi yaygın dillerdeki okuma tarzındaki konuşmalar için çözülmüş olmakla birlikte telefonda yapılan spontane konuşmalar için tam anlamıyla çözülmüş bir problem değildir. Ayrıca Türkçe için telefon verileri ile çalışan AKY ürünleri sınırlı sayıdadır.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen AKY teknolojisi, tanımlı bir konu alanında toplanan ses verilerinin işlenerek akustik ve dil modellerine dönüştürülmesi sonucu kullanıcı kuruma özel bir yazılım kütüphanesi üretir. İstekli şirketlere lisanslanabilen bu AKY Yazılım Kütüphanesi ile şirketler kendi ihtiyaçlarına uygun özgün çözümler geliştirebilirler.

Faydalar

  • Kullanılan telefon santralı ve ses kayıt sisteminden bağımsız AKY çözümü
  • Kalite kontrol vb amaçlarla kayıtlı konuşmaları dinleme için harcanan iş gücünden tasarruf
  • Türkçeye özgü, sürekli güncelleştirilen AKY teknolojisi
  • Kullanılan algoritmanın bulma oranı (BO) ve kesinlik oranı (KO) parametrelerini uygulama katmanından değiştirebilme
  • Kızgınlık tespiti (YENİ!)
  • Konuşma/sessizlik sürelerinin tespiti (YENİ!)
  • Konuşma çakışma tespiti (YENİ!)

Uygulama Alanları

  • Çağrı merkezi ses kayıtlarında istenen veya yasaklı kelimeleri arama
  • Medya takip firmaları için radyo ve televizyon yayınlarında anahtar kelime yakalama

Transfer Modeli

Söz konusu teknoloji, TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile iki yıllığına, Merkez tarafından öngörülen koşulları sağlayan tüm isteklilere açık ve satış adetine bağlı olarak öngörülmüş lisans bedeli karşılığında transfer edilecektir.

Çağrı Tarihi            : 18 Mart 2013
Geçerlilik Süresi   : Sürekli Açık

Anahtar Kelime Yakalama Yazılım Kütüphanesi Çağrı Dokümanı

Geri