Hakkımızda

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), TÜBİTAK BİLGEM’deki yeniden yapılanma sonucunda Ekim 2012′de kurulmuştur. TTO, TÜBİTAK BİLGEM Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı’na bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir.

TTO’nun Misyonu:

TÜBİTAK BİLGEM’e ait ürün, teknoloji ve buluşların yerli firmaların ve kamunun yararı için transfer edilmesini teşvik etmek ve transfer işlemlerini gerçekleştirmek

olarak tanımlanmıştır.

TTO’nun Görevleri:

 • Kurum bünyesinde üretilen bilgi, ürün ve teknolojilerin ticari potansiyelini belirleme çalışmalarını yürütmek
 • Fikir, ürün ve teknolojilerin BİLGEM’in fikri ve sınai hak sahipliği hususunda tereddüt olup olmadığını incelemek, tereddütlü hususların varlığı halinde hukuk birimlerinden mütaala alarak konuyu netleştirmek
 • Teknoloji transferine karar verilen ürün ve teknolojiye ait stratejik ve ekonomik değerleme çalışmalarını gerçekleştirmek
 • Ticari değeri olan ürün ve teknolojilerin kullanıcı kişi, kurum ve kuruluşlara pazarlama, lisanslama, satış, şirketleştirme gibi yollar ile transferinin yapılmasını sağlamak
 • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının lisanslanması yoluyla elde edilen gelirlerin yönetilmesi sağlamak
 • Kurum çalışanlarını fikri ve sınai mülki haklar konusunda bilinçlendirmek amacıyla gerekli eğitim ve danışmanlık desteğini vermek 
 • Ticari değeri olan buluşların fikri ve sınai mülkiyet kapsamında koruma altına alınması çalışmalarını TÜBİTAK Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı Fikri Haklar Birimi ve Hukuk Birimleri ile koordinasyon içinde yürütmek
 • Üniversiteler, sanayi, Ar-Ge merkezleri ve yatırımcılar ile ilişki ağı kurmak

TTO’nun Çalışma Prensipleri:

 • TÜBİTAK BİLGEM ürün, teknoloji ve patentlerini aktif bir şekilde ve fırsat eşitliği temelinde pazarlamak
 • Lisans alan kurumlarla risk-fayda paylaşımını adil bir şekilde yapmak
 • Sanayi kuruluşlarıyla uzun dönemli işbirlikleri kurmak
 • TÜBİTAK BİLGEM’in ve çalışanlarının çıkarlarını korumak